ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У РАМКАХ

Онлайн вебінару на тему:
«Урок в інклюзивному класі. Педагогіка партнерства»

2 лютого 2024 року
(8 год. – 0,24 кредита ЄКТС)

 

ПРОГРАМА Урок в інклюзивному класі

Для завантаження натисніть кнопку 

ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У РАМКАХ ВЕБІНАРУ:

«Якісний аналіз ІПР на кінець першого півріччя»

23 грудня 2023 року
(8 год. – 0,24 кредита ЄКТС)
ПРОГРАМА вебінар АНАЛІЗ ІПР 23 12 2023 (1)

 

Для завантаження натисніть кнопку 

ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У РАМКАХ КУРСУ:

«ІНКЛЮЗІЯ: ВІД ОСНОВ ДО ПРАКТИКИ»

(30 год. – 1 кредит ЄКТС)
ПРОГРАМА ІНКЛЮЗІЯ. ВІД ОСНОВ ДО ПРАКТИКИ

 

Для завантаження натисніть кнопку 

ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У РАМКАХ ВЕБІНАРУ:

«Вихователі, вчителі та асистенти в інклюзії: співпраця заради дітей»

20 жовтня 2023 року
(8 год. – 0,24 кредита ЄКТС)
Вихователі

Для завантаження натисніть кнопку 

ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У РАМКАХ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СИМПОЗІУМУ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
«КОУЧИНГ, МЕНТОРИНГ, ТЬЮТОРИНГ І ФАСИЛІТАЦІЯ В ІНКЛЮЗІЇ: СТРАТЕГІЇ ВІДНОВЛЕННЯ»
23-24 cepпня 2023 року
(30 год. – 1 кредит ЄКТС)
ПРОГРАМА СИМПОЗІУМ 2023

 

Для завантаження натисніть на кнопку

ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У РАМКАХ

Вебінару квест-зустрічі на тему:

«Нормативно-правові та організаційні засади впровадження інклюзивного навчання»

 

Програма Квест 31 серпня 2023 (1)

Для завантаження натисніть на кнопку

Програма підвищення кваліфікації курсу

ДІЄВА ІНКЛЮЗІЯ (30 год.)

Програма підв квал ДІЄВА ІНКЛЮЗІЯ

Для завантаження натисніть на кнопку

 

ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СИМПОЗІУМУ 
«СТАНОВЛЕННЯ ІНКЛЮЗИВНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ: ПОСТУП, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ»
 (30 год.—1 кредит ЄКТС)

Програма підвищення кваліфікації

 

Для завантаження натисніть на кнопку

 

 

 

ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

«РАННЯ ДОПОМОГА ДІТЯМ ІЗ ООП ТА ЇХ РОДИНАМ»

Обсяг: (8 год. – 0,24 кредита ЄКТС)

Програма Рання допомога дітям із ООП

Для завантаження натисніть на кнопку

 

 

 

 

ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ ІЗ ООП У ФОРМАТІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ»

Обсяг: (8 год. – 0,24 кредита ЄКТС)

Програма ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ

 

Для завантаження натисніть на кнопку

 

 

 

ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

«ІНКЛЮЗИВНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ: НОВІ ВЕКТОРИ ЗМІН» 

Обсяг: (6 год. – 0,2 кредита ЄКТС)

Програма ВЕБІНАРУ Інклюзивні процеси .docx

Для завантаження натисніть на кнопку 

 

 

ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

«ДІАГНОСТИКА ТА КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ В ДІТЕЙ ІЗ ООП» 

Обсяг: (8 год. – 0,24 кредита ЄКТС)

Програма ПИСЕМНЕ МОВЛЕННЯ.docx

Для завантаження натисніть на кнопку 

 

 

 

ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇУ РАМКАХ

МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СИМПОЗІУМУ

«ОСВІТА, НАУКА ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В СВІТІ:МОБІЛЬНІСТЬ, ГЛОБАЛІЗАЦІЯ, ІНКЛЮЗІЯ»

23-24 cepпня 2022 року (15 год. – 0,5 кредита ЄКТС)

ппп

Для завантаження натисніть на кнопку 

 

 

INTERNATIONAL INTERNSHIP PROGRAM

Program (2)

Для завантаження натисніть на кнопку

ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У РАМКАХ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
«МОВА, МОВЛЕННЯ, ТЕРАПІЯ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД

ПРОГРАМА ПІДВ КВАЛ МОВА 2023

Для завантаження натисніть на кнопку

Догори