Зоряна Ленів, кандидат педагогічних наук, доцент

Директор Міжнародного інституту інклюзії,
Голова ГО «СМАРТ-Персона».

Leniv Zoriana, PhD, associate professor,

Director of International Institute of Inclusion, head of public organization “SMART-Persone”.

Засновниця і директорка Інституту Ленів Зоряна Павлівна, кандидатка педагогічних наук, доцент, експертка з питань інклюзії, фахівчиня у галузі логопедії, спеціальної психології та арттерапії, спеціаліст вищої категорії, має педагогічне звання «викладач-методист», авторка понад 60 науково-методичних праць, у тому числі в закордонних виданнях, фундаторка першої в Україні кафедри спеціальної педагогіки та інклюзії, а також факультету педагогчної освіти, громадська діячка, авторка наукового напяму «Арттерапія в логопедії та інклюзії», ініціаторка відкриття в Україні спеціальності «Асистент вчителя», розробниця посібників, курсів, вебінарів, тренінгів, у тому числі дистанційних, голова громадської організації «СМАРТ-Персона, почесна членкиня всеукраїнських громадських організацій «Арттерапевтична асоціація» та «Українська асоціація корекційних педагогів», організаторка числених конференцій, семінарів, круглих столів, флеш-мобів, учасниця числених закордонних стажувань, знана науковиця в Україні та світі. За вагомий унесок у розвиток освіти нагороджена подяками і грамотами МОН і НАПН України та орденом «Берегиня України».

У полі діяльності Міжнародного інституту інклюзії є:

 Об’єднання однодумців та партнерів, у тому числі закордонних, довкола проблем інклюзії;

2. Надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами, відповідно до вимог встановлених законодавством та/або договором про надання освітніх послуг, задля забезпечення їм права на якісну та доступну освіту та консультаційна діяльність;

3. Підготовка фахівців до роботи в умовах інклюзивного освітнього простору шляхом неформальної та інформальної освіти для їх ефективної роботи в таких складниках системи освіти, як: дошкільна освіта; повна загальна середня освіта; позашкільна освіта; спеціалізована освіта; професійна (професійно-технічна) освіта; фахова передвища освіта; вища освіта; освіта дорослих, у тому числі післядипломна освіта;

4. Організація і проведення підвищення кваліфікації педагогів, психологів, учителів-логопедів, учителів-дефектологів, асистентів учителів, асистентів дітей, реабілітологів і інших спеціалістів, які забезпечують інклюзивне навчання, у тому числі дистанційно;

5. Здійснення перепідготовки та профільної спеціалізованої підготовки в рамках неформальної післядипломної освіти;

6. Організація і проведення стажування, у тому числі міжнародного, для педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників закладів освіти та наукових установ усіх форм власності та підпорядкування;

7. Методична допомога освітянам у процесі забезпечення інклюзивного навчання дітей;

8. Здійснення зовнішнього незалежного моніторингу та експертизи інклюзивних процесів та якості освіти у закладах освіти всіх форм власності і підпорядкування та в інклюзивно-ресурсних центрах і центрах підтримки інклюзивної освіти при ОІППО;

9. Ініціювання змін до чинного законодавства, внесення пропозицій на громадських обговореннях;

10. Проведення науково-практичних заходів: форумів, симпозіумів, конгресів, конференцій, семінарів, майстер-класів, тренінгів, у тому числі дистанційно;

11. Проведення культурно-просвітницьких акцій, виставок, конкурсів, турнірів, ярмарок, концертів, тощо; 

12. Здійснення експериментальних досліджень з метою покращення розвитку інклюзивних процесів у соціумі;

13. Видавництво навчальної, методичної та наукової літератури та вісників, часописів, тез конференцій;

14. Видавництво газет, журналів і іншої періодики; 

15. Створення інформаційно-просвітницьких сайтів, блогів, сторінок у соціальних мережах;

16. Сприяння забезпеченню якості освіти та якості освітньої діяльності в межах чинного законодавства;

17. Сприяння дотримання академічної доброчесності;

18. Науково-консультативний супровід діяльності центрів, гуртків, осередків для дітей із особливими освітніми потребами в системі дошкільної, початкової, середньої, профільної, позашкільної, професійно-технічної, фахової передвищої, вищої та освіти дорослих у тому числі післядипломної освіти

19. Довузівська підготовка іноземних громадян, у тому числі з інвалідністю.

20. Профорієнтаційна робота з особами із особливими освітніми потребами, з інвалідністю та з соціально вразливих верств населення;

21. Розробка освітніх програм для усіх рівнів, форм і видів освіти;

22. Участь у розробці професійних стандартів;

23. Консультації для батьків, дітей, управлінців, науковців та інших учасників освітнього процесу;

24. Відстоювання прав осіб із інвалідністю, особливими освітніми потребами та соціально вразливих верств населення;

25. Розробка дизайну та/або виготовлення сертифікатів, посвідчень, дипломів, грамот, подяк, тощо;

26. Консалтингова діяльність;

27. Виробництво дидактичних ігор, іграшок, розумних пристосувань для дітей і дорослих;

28. Виробництво програмового забезпечення та устаткування для корекційної роботи з дітьми із особливими потребами з метою розвитку універсального дизайну середовища.

Догори