ЗАКОНОДАВСТВО

 

1. Про дошкільну освіту: закон України від 11.07.2001 № 2628-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://clc.am/zJI3dQ

2. Про повну загальну середню освіту: закон України № 463-IX, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://clc.am/55gzYA

3. Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсні центри: постанова Кабінету Міністрів України – документ від 12 липня 2017 р. № 545 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://clc.am/Pakw_w

4. Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://clc.to/HT1k_A

5. Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах: постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://clc.am/qr3JNQ

6. Про затвердження порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами: постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 88. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://clc.am/mGNv-w

7. Про освіту: Закон України Документ 2145-VIII, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://clc.to/HkAjng

8. Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти: Наказ МОН України № 609 від 08.06.2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://clc.am/CCjMdQ

9. Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад: постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://clc.am/a7y2sg

10. Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу: Наказ МОН і МОЗ України Документ від 27.03.2006 № 240/165 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://clc.am/SGcdQQ

11. Про здійснення соціально-педагогічного патронату: Лист МОН України № 1/9-811 від 17.12.08 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://clc.am/hIMfwA

12. Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах: лист МОН України. Документ від 29.07.11 № _ 1/9-577 [Електронний ресурс для скачування]. – Режим доступу: https://clc.am/8mEutQ

13. Про затвердження переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність: постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1161, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://clc.am/GqEU7Q

14. Деякі питання комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами : Наказ МОН, МОЗ, Мінфіну № 977 від 06.09.2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://clc.to/HdgpNA

15. Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році: Лист МОН України N l/9-409 від 26 06 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://clc.am/WGXoHA

16. Положення про психологічну службу у системі освіти України: Наказ МОН від 22.05.2018 № 509 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://clc.am/usghmw

17. Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах: Наказ МОН від 09.12.2010 N 1224 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://clc.am/-6D51g

18. Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр: постанова Кабінету Міністрів України Документ 221-2019-п [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://clc.am/pIc5Bw

Офіційний вебпортал парламенту України (https://clc.am/zJI3dQ)
Про дошкільну освіту
Закон України від 11.07.2001 № 2628-III

 

Нормативно-правова база на 21/22 навчальний рік:

Законодавство змінюється постійно. Щоб знайти новий нормативний документ чи з’ясувати, що змінилося у тому чи тому, потрібен час, якого у Вас може обмаль. Візьміть із собою у подорож новим навчальним році цей путівник.

1. Організаційні питання:

Закон України «Про дошкільну освіту»

Збірник нормативних документів щодо роботи закладів освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

Постанови КМУ:

«Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21.08.2019 № 800

«Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти» від 10.04.2019 № 530

«Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» від 13.09.2017 № 684

Постанова Головного санітарного лікаря України «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 22.09.2020 № 55

Накази МОН:

«Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 від 16.03.2020 № 406

«Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти» від 16.04 2018 № 372

Державні будівельні норми:

ДБН В.2.2-4:2018 «Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти»

ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»

Листи МОН:

«Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» від 30.07.2020 № 1/9-411

«Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році» від 22.07.2020 № 1/9-394

«Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» від 19.04.2018 № 1/9-249

«Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» від 11.10.2017 № 1/9-546

2. Приймання, переведення, вибуття дітей

Наказ МОН «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 20.02.2002 № 128

Лист МОН «Щодо порядку зарахування дітей до інклюзивних та спеціальних груп закладів дошкільної освіти» від 10.04.2019 № 1/9-235

 

3. Освітній процес

Накази МОН:

«Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів освіти» від 23.04.2018 № 414

«Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти» від 19.12.2017 № 1633

«Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» від 20.04.2015 № 446

«Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)» від 22.05.2012 № 615

Листи МОН:

«Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти» від 25.06.2020№ 1/9-348

«Щодо методичних рекомендацій з організації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини» від 16.06.2020 № 1/9-328

«Про застосування державної мови в освітньому процесі» від 17.09.2019 № 1/9-581

«Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками» від 12.12.2019 № 1/9-766

«Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти» від 12.12.2019 № 1/9-765

«Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству» від 18.05.2018 № 1/11-5480

4. Психологічна служба

Лист ІМЗО «Про пріоритетні напрями діяльності психологічної служби у системі освіти на 2020/2021 н.

р.» від 27.07.2020

Лист МОН «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України» від 24.07.2019 № 1/9-477

5. Безпека життєдіяльності

Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо запобігання пожежній небезпеці в Україні» від 24.12.2019 № 948/2019

Накази МОН:

«Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу» від 16.05.2019 № 659

«Про затвердження примірного тематичного плану та примірної програми навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності» від 31.02.2019 № 97

«Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти» від 26.12.2017 № 1669

«Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України» від 15.08.2016 № 974

Лист МОН «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» від 14.02.2019 № 1/11-1419

 

Догори